Bestilling av varer

Einehaug Micro AS vil sende ut informasjon via epost om hvilke produkter som er tilgjengelige. 

Dersom du ønsker å få slik informasjon må du sende en epost med følgende informasjon:

Navn; Adresse; Telefon; Fødselsdato. Informasjon vil kun bli sendt til personer over 18 år.