Konsulentvirksomhet

Einehaug Micro AS er også engasjert i et stort opplæringsprosjekt for fiskerinæringen i samarbeid med Marint Kompetansesenter. Opplæringsprosjektet sitt hovedformål er å utvikle et tilbud for de som arbeider i fiskerinæringen. Tilbudet vil inneholde relevante kurs både for de som ønsker seg inn i næringen (rekruttering) og de som har erfaring. Det vil bli utviklet tilbud både til ledere, mellomledere og til de som arbeider på dekk eller i fabrikk.

Også i fiskerinæringen er formell dokumentasjon av kompetanse blitt stadig viktigere. 

Du finner mer informasjon om dette her: www.marint.no