DYRKING AV HUMLE

Det dyrkes lite humle i Norge, men her ser du årets testplanter på Trandal. Neste år skal humlehagen bli større. Styrian Golding og Challenger vokser fint.

 

 

Styrian Golding og Challenger vokste fint, men som du ser av bildet har de viklet seg inn i hverandre. De var med andre ord ikke passet på av ølbryggeren/humledyrkeren. Neste år skal det bli mye bedre. Da skal de også få et skikkelig humlestativ.