Bedriftens historie

Einehaug Micro AS ble stiftet 22.november 2013.  Hele 2014 ble gikk med til å ordne med lokalene, anskaffe og teste utstyr. I 2015 ble Mattilsynet tilkalt og de hadde ingen bemerkninger til hvordan lokalene var utformet. Mattilsynet var også fornøyd med internkontrollsystemet. Med mattilsynet i boks kunne en gå videre og søke Helsedirektoratet, Toll og Avgiftsdirektoratet, og Ålesund kommune om de nødvendige tillatelsene.

                         

Selskapet fikk bryggeritillatelse fra Helsedirektoratet 22. juni 2015, tillatelse 15/153. Selskapet er også registrert hos Toll- og avgiftsdirektoratet, og kan selge engros til virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling. Bevillingen gir Einehaug Micro AS tillatelse til å produsere alkoholholdige drikker i gruppe 1 (opp til 4,7 %), og i gruppe 2 (opp til 22 %). Sterkøl (> 4,7 %) til private må selges gjennom AS Vinmonopolet. Engrossalg er begrenset til virksomheter som har salgs-, skjenkebevilling, eller rett til engrossalg. Engrossalg kan skje direkte fra bryggeriet, og omfatter produkter både i gruppe 1 og gruppe 2.

Tillatelse til salg til private, også via nettsalg, i Ålesund, ble gitt av formannskapet 25.august 2015. Reglene er slik at det kun er lov å levere ut varer til private kunder i den kommunen en har salgsbevilling. Privatkunder fra andre kommuner må hente varene på bryggeriet.